Informatie over de nieuwe regels plus-value belasting.

 

Op 1 september 2013 is de berekening van de plus-value belasting opnieuw gewijzigd.

 

Als u winst maakt bij de verkoop van uw 2 e huis dient u over het verschil tussen aan- en verkoopprijs belasting én sociale bijdrage te betalen.

 

In het begin verviel deze belasting na 22 jaar bezit, Sarkozy maakte daar eerst 15 jaar van, en enkele jaren later 30 jaar ! De fransen die hun 2 e huis verkochten moesten over de winst ook sociale lasten afdragen, de EU eigenaren (niet frans-fiscaal ingezetenen) waren hiervan vrijgesteld, maar ook dit werd veranderd.

 

Nu heeft de nieuwe regering de regels wederom wat verzacht, en zijn we terug naar 22 jaar voor volledige vrijstelling, maar alleen van de plus-value belasting, de sociale bijdrage is gedurende 30 jaar verschuldigd !

 

De aftrekregeling is nu als volgt :

De eerste 5 voltooide jaren géén aftrek voor tijdsduur.

PV-belasting: van het 6 et/m het 21 e jaar 6% aftrek, het 22 e jaar 4% = 100%

Sociale bijdrage:van het 6e t/m het 21e jaar 1,65% aftrek, het 22e 1,6%, 23e t/m 30e jaar 9%= 100%

De overige aftrekregelingen voor verwervingskosten en verbouwingen blijven ongewijzigd.

 

Voorjaar 2015 :

Het Europeese Hof heeft de heffing van CSG van fiscaal niet-franse EU ingezetenen strijdig verklaard met de EU-regels, maar voorlopig heft Frankrijk nog vrolijk. Dus eerst betalen, dan een bezwaarschrift, evt gevolgd door een procedure voor het Tribunal Administratif (verzorgen wij ook) om het teveel betaalde weer terug te krijgen.

 

Vandaag 21 juli 2015 een reactie op één bezwaarschrift (ingediend in december 2014) ontvangen van de fiscus. De fiscus is in afwachting van de uitspraak van de franse Raad van State (Conseil d’Etat) nav de uitspraak van het Europeese Hof, en schort zolang zijn standpunt op.

 

Op 27 juli heeft het Conseil d’Etat uitspraak gedaan: De raad volgt de uitspraak van het Europeese Hof, en beaamt dat Frankrijk geen CSG mag heffen van niet franse EU ingezetenen, en maant de regering de wetgeving aan te passen. In afwachting hiervan moet de verkoper dus nog steeds CSG afdragen bij de verkoop, en mdit middeles een bezwaarschrift weer terugvragen, maar het definitief terugkrijgen wordt steeds zekerder (wordt vervolgd).

 

Voor de laatste ontwikkelingen zie ook "kosten koper”

 

Joost Kubbe,