Informatie over verzekeringen in Frankrijk.

Uw (2e) woning in Frankrijk dient natuurlijk verzekerd te zijn. De verzekeringspolis ziet er anders uit dan in Nederland of België en heet ook anders, "multirisque habitation”:

 

Er wordt geen herbouwwaarde van het huis bepaald; Bij een fikse schade wordt er gewoon herbouwd. De premie is gebaseerd op het aantal vertrekken van minder dan 40 m2 vloeroppervlak, indien meer, dan telt het vertrek voor 2. Keuken, badkamer en "blinde” vertrekken (zonder raam) tellen niet (behalve een grote keuken die ook een woonfunctie heeft). Niet-woonruimtes binnen het woonhuis (onder dezelfde daklijn, die niet verspringt) zoals schuur, stal, garage, kelder of zolder tellen niet mee, een veranda wel. Vrijstaande gebouwen, of onder een versprongen daklijn tellen mee voor de buitenmuurse grond-oppervlakte met of zonder een eventuele étage. Deze zaken kunnen per verzekeraar verschillen. Meestal vanaf 50 m2 premie toeslag. Er mag geen hooi of stro opgeslagen zijn/worden binnen de gebouwen, dus het oude hooi van de hooizolder verwijderen.

 

Soort verzekering: De duurste (= iets duurder) biedt voor een vakantiehuis de beste dekking: ré-équipement à neuf (nieuw voor oud) inclusief electrische en electronische schade (onweer); De wasmachine is 12 jaar oud maar wast nog prima: de nieuwwaarde van een gelijkwaardige machine wordt uitgekeerd. Denk ook aan hagelschade op een oud dak: Een engelse koper had na aankoop een offerte laten maken voor een nieuw leien dak (40m lang bij 2x4m = 320 m2), voor de reparatie in gang ging kwam er een grote hagelbui, en kostte het nieuwe dak hem slechts 2.500 € aan extra houtwerk…

 

Wettelijke aansprakelijkheid (responsabilité civile) is inbegrepen; Huisdieren zijn ook w.a. verzekerd, behalve gevaarlijke. Wij hadden 4 poneys, 3 ezels, 10 geiten, 2 grote honden, kippen etc meeverzekerd zonder extra premie (en de geiten hebben natuurlijk een keer in de groentetuin van de buurman ingebroken). Motormaaiers etc dienen apart verzekerd te zijn, vandaar dat wij geiten hadden. In tegenstelling tot Nederland zijn natuurrampen hier wel verzekerd.

 

Ook voor 2e huizen is inbraak (beperkt) en braakschade verzekerd.

 

Na een schademelding komt de expert. Zijn eerste werk is: controleren of de polis klopt met de werkelijkheid.... Heeft U er kamers bijgemaakt dan dient U dat voor die tijd opgegeven te hebben, of is de zolder als zolder opgegeven, maar blijkt hij na brand toch als slaapkamer gebruikt te zijn, dan betekent dat een korting op de uitkering.

 

Pas (2016) een grote overstromingsschade, de expert constateert dat het huis niet overeenkomt met hetgeen in de polis (2005) vermeld is en wil korting toepassen. Gelukkig had de eigenaar per mail in 2005 alle kamers en afmetingen van het huis aan de verzekering gestuurd (en een copie bewaard). Dus géén korting op de uitkering.

 

Beveiligingseisen: Op ons platteland: 1 slot op de toegangsdeur(en), hoeft geen "lips" of "3-punts" te zijn. Als er luiken zijn moeten ze dicht bij meer dan 48 uur afwezigheid. Zijn er geen luiken, dan niet.

 

Dit verschilt per verzekeraar en plaats van het huis, dus navragen. Hangsloten zijn geen sloten voor de verzekeraar. En de water- en/of gashoofdkraan dicht.

 

Tip: Maak regelmatig foto’s van het interieur en de inboedel, voor het geval dat …. dan kan de verzekering zien dat de goederen er stonden!! Zoniet dan wil hij facturen zien, en waar zijn die van de spullen die links en rechts verzameld zijn en meegenomen naar Frankrijk in de aanhanger?

 

Rechtsbijstand = Protection Juridique. Voor een bescheiden (ca 80 €) extra premie hoort dit er ook bij. Mijns inziens onontbeerlijk voor een buitenlander. Als u hem pas afsluit nadat een boze buurman u een aangetekende brief gestuurd heeft, dan geldt hij niet voor deze zaak…

 

Het is verstandig ook de diagnostics die u bij de aankoop van het huis ter hand gesteld zijn, aan de verzekeraar te mailen (copie bewaren !), dan kan hij zich bij een schade niet beroepen op het feit dat hij niet op de hoogte was van de toen geconstateerde gebreken.

 

Tip: Gezien de complexheid van deze materie, zeker bij het afhandelen van een onverhoopte schade, raad ik u aan een verzekeraar te kiezen waar u in uw eigen taal (op afstand) terecht kunt, bv Assurance BENOIT in BEAUNE, afdeling Expats, Maartje of Babice leggen u alles uit in het nederlands, mail: expat@agence.generali.fr tel 0033 (0) 380 24 24 01, met de groeten van ondergetekende.

 

Joost Kubbe